Ir al contenido principal

32 domingo TO A 2107


SABIOS CON "PEDRIGRÍ" OU SERVIDORES DO TRABALLO ESFORZADO E MADURADO NO TEMPO?
Descarga o ficheiro
CANTO GOZOSO

  • ENTRADA: Andarei na presenza do Señor (Nº 11)
  • LECTURAS: Eu sei de quen me fiei (Nº 64)
  • OFERTORIO: Na nosa terra (Nº 36)
  • COMUÑÓN: Acharte presente (Nº 51)

ESCOITA ACTIVA

Nun mundo no que a sabedoría se mide pola cantidade de títulos universitarios, mestrados ou doutorados, a primeira lectura volve poñer o acento sobre o importante, invitándonos a deixar nas beiras o anecdótico ou accidental. Só quen ama a aprendizaxe é capaz de descubrir e valorar o que significan esforzo, traballo, experiencia... madurez da vida. A isto nos invita constantemente a fe que proclamamos e compartimos cada domingo. Esforcémonos entón por ser sabios de canto vai enriquecendo a nosa mirada e a capacidade de descubrir as moitas posibilidades que todos temos de aprender uns dos outros.

CORAZÓN MISERICORDIOSO

*        Por non deixar que a verdadeira sabedoría, a que aprendemos na experiencia, aniñe no noso corazón; SEÑOR, QUE NUNCA NOS CREAMOS SUPERIORES.
*        Por non valorar e aprender do moito que nos ensinan os demais; CRISTO, QUE NUNCA NOS CREAMOS SUPERIORES.
*        Por non prestar atención a quen nos fala desde a experiencia, para que non repitamos os mesmos erros; SEÑOR, QUE NUNCA NOS CREAMOS SUPERIORES.

OLLOS ABERTOS E PÉS NO CHAN

Como raiola de luz que vai aquecendo o corazón e iluminando cada un dos pasos que imos dando na vida, a sabedoría móstranos como é posible superar o prexuízo de valorar ás persoas só polas moitas posibilidades que tiveron de formarse de xeito reglado ao longo do seu proceso formativo, ou dos moitos títulos que adornan as paredes das súas casas. Sen este prexuízo herdado dos que pensan que as persoas só somos importantes polo aprendido nos libros e non na vida, conseguiremos achegarnos e entender que o proxecto do Deus cristián é un proxecto que acolle, unifica e valora ás persoas por riba do que teñen ou do número de títulos acumulados ao longo da vida. Amar aos demais, sabérmonos iguais, respectar a pluralidade e aceptar que non todos habemos pensar ou facer o mesmo é o maior dos comportamentos sabios. E a el é ao que nos chama hoxe a palabra de Deus. Respondamos logo con sabedoría a esta fermosa e permanente tarefa á que Deus nos invita nun mundo tecnolóxico que esquece moitas veces, o fundamental e sabio: que as cousas son para as persoas e non as persoas para as cousas. Seremos capaces de entendelo e aplicalo?

E que máis e mellor sede que a de aprender camiñando cada día un pouco compartindo cada pegada con quen temos ao lado? Aprender non en soidade, senón solidariamente, poñendo en común o que un sabe e recollendo o que os demais nos aportan. Facendo da vida a mellor e máis importante das escolas, unha escola onde ninguén se considera máis, senón que escoita, ofrece e integra na relación de enriquecemento persoal e comunitario. E deste xeito a nosa sede de coñecer e saber, irase superando coa alegría de quen non vive na superioridade senón no complementario. É nesta tarefa onde imos descubrindo a esperanza cristiá como camiño cara á plenitude que nos fai estar xunt@s e ledos por compartir que é posible vivir solidariamente e descubrir que non imos solos nin facemos da desesperanza e da tristura actitudes que nos atrapen e nos fagan perder a forza da presenza do Deus que non quere deixarnos ao pairo.E para este momento final e pleno ao lado de Deus debémonos ir preparando día a día; o que nos ten que levar a ser sabios na previsión, audaces na realización e maduros na colaboración. A diferenza das mozas atoladas, a sabedoría de Deus chámanos a non deixar escapar oportunidades; a non morrer de éxito polos nosos logros, como se foramos únicos; e a non agoniarnos nas dificultades. A fe é comunidade, e a comunidade lévanos á comuñón do compartir, escoitar, acompañar e construír un proxecto que non se esgota nos logros adquiridos, senón na plenitude final en Deus. Loitemos por realizalo sen desesperar ante as dificultades! Manteñamos o candil sempre aceso.

FRATERNIDADE ORANTE

Coa sabedoría dos nosos maiores, facemos agora memoria agradecida por ser comunidade que comparte a oración, buscando nela a forza que nos axude a non deixarnos abater pola tristura, e dicimos:
QUE A ESPERANZA GUÍE E ILUMINE A NOSA VIDA
Para que a Igrexa traballe con sabedoría, e non con medo, buscando comprender e dialogar canto pasa no mundo, para deste xeito poder seguir anunciando a Xesucristo, OREMOS.
QUE A ESPERANZA GUÍE E ILUMINE A NOSA VIDA
Para que nas nosas comunidades non nos deixemos abater pola desesperanza na que se mergulla tanta xente que foi cambiando a fe en Xesús pola fe nos cartos, o poder ou o dominio sobre os demais; OREMOS.
QUE A ESPERANZA GUÍE E ILUMINE A NOSA VIDA
Para que nós resistamos a tentación de converter a mensaxe cristiá nunha simple realización de prácticas de piedade desconectadas da vida: o que nos preocupa, doe ou entristece, que nos afastan de Xesús e nos achegan ao baleiro que non pode encher xamais o corazón; OREMOS.
QUE A ESPERANZA GUÍE E ILUMINE A NOSA VIDA
Señor, acolle, alenta e dános azos para vivir na auténtica e verdadeira sabedoría, facendo da fe non durmideira, senón estímulo. P.X.N.S. Amén.

MIRADA DIFERENCIADA
Señor, no silencio deste día que nace,
veño pedirte paz, sabedoría e forza.
Hoxe quero mirar ao mundo con ollos cheos de amor.
Ser paciente, comprensivo, humilde, suave e bo.
Ver aos teus fillos e ás túas fillas detrás das aparencias,
como Ti mesmo os ves,
para así poder aprezar a bondade de cadaquén.
Cerra os meus oídos a toda murmuración.
Garda a miña lingua de toda maledicencia.
Que só os pensamentos que bendigan permanezan en min.
Quero ser tan ben intencionado e bo
que todos os que se acheguen a min sintan a túa presenza.
Revísteme da túa bondade Señor
e fai que neste día eu poida agradarche en todo.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Propostas para o Domingo 25 TO B

25 domingo TO B 2015  HAI PERSOAS QUE SERVEN UN DÍA E SON BOAS. HAI OUTRAS QUE SERVEN UN ANO E SON MELLORES. OUTRAS SERVEN MOITOS ANOS E SON MOI BOAS... PERO TAMÉN HAI AS QUE SERVEN TODA A VIDA: ESAS SON IMPRESCINDIBLES E IMPORTANTES Descarga o ficheiro Domingo 25 TO B 2012  https://remoldapalabra.blogspot.com/2012/09/domingo-25-to-b.html DOMINGO 25 TO B 2009 https://remoldapalabra.blogspot.com/2009/09/domingo-25-to.html

Domingo 22 TO B 2018

A PALABRA INVÍTANOS A FUXIR DAS FALSAS FIDELIDADES E A NON ESQUECER QUE O ÚNICO IMPORTANTE, O QUE VERDADEIRAMENTE NOS FARÁ FELICES, É AXUDAR, COMPARTIR, EMPATIZAR COA XENTE, NA QUE DEUS SE NOS MOSTRA
Descarga o ficheiro CANTO GOZOSO ENTRADA: Andarei na presenza do Señor (Nº 11)
LECTURAS: Benaventurados (Nº 119)
OFERTORIO: Seguirei os teus pasos (Nº 103)
COMUÑÓN: Déixate querer (Nº 61) PARA NON PERDER O PASO
En máis dunha ocasión tennos matado a nosa “pretendida e excesiva” fidelidade. Si, inda que nos resulte estraño, quen algunha vez non se deixou levar polo que manda a letra, esquecendo ás persoas que vían que esa mesma letra os facía infelices?. Quen, en máis dunha ocasión, non se ten amarrado á literalidade para xustificar os propios medos e inseguridades?. Quen non ten posto as normas por diante do corazón das persoas para pretender ter tranquila a súa conciencia?.

A Palabra invítanos hoxe a fuxir destas falsas fidelidades, e a non esquecer que o único importante, o que verdadeirament…