Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de abril, 2015

5 Domingo Pascua B

Somos Videiras de Cristo no medio do mundo, para ser froito abondoso de misericordia Descarga o ficheiro CANTO GOZOSO ▪ ENTRADA: Vinde axi ñ a ▪ LECTURAS: O amor é o meirande ▪ OFERTORIO: Temos una festa ▪ COMU ÑÓ N: Eu so ñ ei ESCOITA ACTIVA Pouco a pouco imos adentr á ndonos no tempo de Pascua. Estes cincuenta d í as nos que os cristi á ns queremos mostrar e expresar a ledicia da resurrecci ó n van envolv é ndonos nunha chamada de optimismo, esperanza e solidariedade. Como ben sabemos a Pascua non é un d í a, sen ó n un tempo e unha maneira de vivir e desenvolver a vida. Unha maneira de vivir ancorada na persoa de Xes ú s e que acollemos convert é ndoa en feitos, comportamentos e vivencias m ú ltiples e ricas para cada un de n ó s e para as nosas comunidades. Nesta experiencia de crecemento e encontro que a fe nos ofrece, hoxe queremos compartir a invitaci ó n que se nos fai desde o Evanxeo: entender e gozar desta vivencia pascual dando bos fr