Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de abril, 2023

4 domingo Pascua 2023

ESCOITAMOS A S ÚA VOZ PORQUE NOS CHAMA POLO NOSO NOME   CANTO GOZOSO   ⬁  ENTRADA:   Andarei na presenza do Señor  (Nº  11 ) ⬁  LECTURAS:   O Señor é o meu pastor  (Nº  27 ) ⬁  OFERTORIO:   Eiquí están Señor  (Nº  32 ) ⬁  COMUÑÓN:   Grazas, Señor, graciñas  (Nº  50 ) MIRADA AGRADECIDA Celebramos hoxe en toda a Igrexa o cuarto domingo de Pascua, o domingo do Bo Pastor. Celebramos q ue Cristo é o Bo Pastor que  nos coñece e que nos chama polo noso nome . Celebramos que El é o Bo Pastor que vén para que teñamos vida e vida dabondo. Por iso a nosa celebración de hoxe  convídanos  a  todas e a todos,  pastores e laicado, a  reflexionar sobre  como estamos levando a cabo, cadaquén desde a súa vocación, a tarefa que se nos encomenda, que non é outra que a  de testemu ñar. Porque non podemos esixirlle aos demais o que n ós non estamos dispostas e dispostos a d ar,  poñ ámonos ao  carro e  deamos o mellor de nós : un testemuño de servizo, de compromiso, de esperanza e de amo r coa nosa vida. CO

3 domingo Pascua 2023

NO CAMIÑO DA VIDA VAI CON NÓ S O RESUCITADO   CANTO GOZOSO   ⬁  ENTRADA:   Camiñando pola vida (Nº 9) ⬁  LECTURAS:   Xesús  é Señor (Nº 16) ⬁  OFERTORIO:   Acharte presente na vida (Nº  51) ⬁  COMUÑÓN:   Quédate Señor connosco  (Nº  63 ) MIRADA AGRADECIDA Estamos celebrando a resu rre cción de Cristo e o  cami ño que  ela nos abre : un camiño de vida, de renovación, de superación, de esperanza... un camiño novo. Porque Cristo resucitou, todo é posible;  porque Cristo resucitou, convídasenos a soñar o imposible; porque Cristo resucitou som os  invitadas e invitados a desbo tar da nosa vida o s medos e a desesperanza. Por iso estamos aquí nesta mañá o  primeiro día da semana ;  xuntas e xuntos  como  comunidade de  ...................... para compartir o Pan e a Palabra de  Vida. Abramos o corazón e deixé monos sorprender!. CORAZ ÓN  MISERICORDIOSO ∗  Porque  coma os dous de Emaús non somos quen de recoñecerte nas persoas que camiñan con nós ;   SEÑOR,  ACOMPAÑA OS N OSOS PASOS. ∗  Porqu